Kalendář

2. – 3. 6. Trvalkový víkend a Japonský den
Provázení po sbírkách, výstava ikebany, malování v zahradě, workshopy

9. – 10. 6. Provázení po pivoňkách

10. – 10. 6. Víkend otevřených zahrad

Novinky